thaibookonline.com
Untitled Document
ชื่อสำนักพิมพ์
ชื่อหนังสือ
ชื่อผู้เขียน
หนังสือพิมพ์
หน่วยราชการ
Link Web
บริการลูกค้า
หมวดสินค้า
บริการของเรา
Untitled Document
วิธีการสั่งซื้อ
หน้าแรก
ลงทะเบียนลูกค้า
ตะกร้าสินค้า
บันทึกรายการสั่งซื้อ
ลูกค้า-ล๊อคอิน
 
ดูข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อสินค้า : Access2003
หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์
ชื่อนักเขียน : นันทนี แขวงโสภา
สำนักพิมพ์ : สนพ.โปรวิชั่น
รายละเอียด : หนึ่งเล่มจบ ปกอ่อน
ราคาปก : 295.00 บาท
ราคาจำหน่าย : 220.00 บาท

ดูข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อสินค้า : crystalreport9.2
หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์
ชื่อนักเขียน : ธนพล ฉันจรัสวิชัย
สำนักพิมพ์ : สนพ.ซีเอ็ด
รายละเอียด : หนึ่งเล่มจบ ปกอ่อน
ราคาปก : 315.00 บาท
ราคาจำหน่าย : 250.00 บาท

ดูข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อสินค้า : crytalreport8.5
หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์
ชื่อนักเขียน : ธนพล ฉันจรัสวิชัย
สำนักพิมพ์ : สนพ.ซีเอ็ด
รายละเอียด : หนึ่งเล่มจบ ปกอ่อน
ราคาปก : 350.00 บาท
ราคาจำหน่าย : 260.00 บาท

ดูข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อสินค้า : DatabaseProgamming
หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์
ชื่อนักเขียน : ศุภชัย สมพานิช
สำนักพิมพ์ : สนพ.infopress
รายละเอียด : หนึ่งเล่มจบ ปกอ่อน
ราคาปก : 345.00 บาท
ราคาจำหน่าย : 260.00 บาท

ดูข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อสินค้า : Dreamweaver Mx สร้างเว็บไซต์แบบมืออาชีพ
หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์
ชื่อนักเขียน : ภัททิรา เหลืองวิลาศ
สำนักพิมพ์ : สนพ.ซีเอ็ด
รายละเอียด : หนึ่งเล่มจบ ปกอ่อน
ราคาปก : 195.00 บาท
ราคาจำหน่าย : 140.00 บาท

ดูข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อสินค้า : howtolearnvb6
หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์
ชื่อนักเขียน : ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ
สำนักพิมพ์ : บจก.ซอฟท์แวร์ปาร์ค
รายละเอียด : หนึ่งเล่มจบ ปกอ่อน
ราคาปก : 295.00 บาท
ราคาจำหน่าย : 220.00 บาท

ดูข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อสินค้า : Light wave 6.5
หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์
ชื่อนักเขียน : พูนศักดิ์ ธนพันธ์พานิช
สำนักพิมพ์ : สนพ.เอส.พี.ซี.บู๊คส์
รายละเอียด : อธิบายขั้นตอนการทำงานของเครื่องมือแบบขั้นตอนการใช้งานจริง อธิบายตัวอย่างการทำงานแบบ step by steb เหมาะสำหรับท่านที่ไม่มีความรู้พื้นฐานของโปรแกรมมาก่อน
ราคาปก : 445.00 บาท
ราคาจำหน่าย : 305.00 บาท

ดูข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อสินค้า : Macromedia Dreamweaver 4 Training
หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์
ชื่อนักเขียน : ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องจุฬาฯ
สำนักพิมพ์ : ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
รายละเอียด : สมบูรณ์ด้วยเนื่องหา ซึ่งสอนให้คุณเก่งได้ภายใน 7 วัน มี Cd-Training 2 แผ่น
ราคาปก : 390.00 บาท
ราคาจำหน่าย : 280.00 บาท

ดูข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อสินค้า : Poser 4 สร้างสรรค์งาน 3 มิติให้เหมือนจริง
หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์
ชื่อนักเขียน : ฉัตรชัย บุษบงค์
สำนักพิมพ์ : สนพ.ซีเอ็ด
รายละเอียด : หนึ่งเล่มจบ ปกอ่อน
ราคาปก : 220.00 บาท
ราคาจำหน่าย : 154.00 บาท

ดูข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อสินค้า : Visual4-5
หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์
ชื่อนักเขียน : ธนพล ฉันจรัสวิชัย
สำนักพิมพ์ : สนพ.ซีเอ็ด
รายละเอียด : หนึ่งเล่มจบ ปกอ่อน
ราคาปก : 395.00 บาท
ราคาจำหน่าย : 200.00 บาท

ดูข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อสินค้า : XMLกับการพัฒนาโซลูชั่น
หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์
ชื่อนักเขียน : ชวลิต จิรทีปติสุนทร
สำนักพิมพ์ : สนพ.สามย่าน
รายละเอียด : หนึ่งเล่มจบ ปกอ่อน
ราคาปก : 550.00 บาท
ราคาจำหน่าย : 400.00 บาท

ดูข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อสินค้า : ก้าวสู่ระบบเครือข่ายยุค 2000
หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์
ชื่อนักเขียน : Microsoft
สำนักพิมพ์ : สนพ.สามย่านดอทคอม
รายละเอียด : การแนะนำแนวความคิดด้านการจัดตั้งระบบเครือข่าย
ราคาปก : 395.00 บาท
ราคาจำหน่าย : 280.00 บาท

ดูข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อสินค้า : ต้นแบบการสร้างงาน Flash ด้วยตนเอง
หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์
ชื่อนักเขียน : ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องจุฬาฯ
สำนักพิมพ์ : ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
รายละเอียด : เรียนลัดการใช้งาน flash ให้เก่งภายใน 7 วัน มี cd-training 2 แผ่น
ราคาปก : 340.00 บาท
ราคาจำหน่าย : 240.00 บาท

ดูข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อสินค้า : สร้างภาพยนตร์3danimation
หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์
ชื่อนักเขียน : จุฑามาส จิวสังข์
สำนักพิมพ์ : สนพ.success
รายละเอียด : หนึ่งเล่มจบ ปกอ่อน
ราคาปก : 199.00 บาท
ราคาจำหน่าย : 140.00 บาท

สินค้าในหมวดหมู่นี้มีทั้งสิ้น 14 รายการ